Почетна

Добродошли на сајт посвећен јавном заговарању који сачињава збирка текстова преузетих из разних извора у циљу унапређења праксе јавног заговарања у Србији у вези актуелних тема.

Једна од дефиниција јавног заговарања је:
јавно заговарање је скуп организованих напора и активности грађана и њихових организација који, уз употребу демократских инструмената, оснивају и имплементирају стандарде и законе који воде до креирања правичног друштва.
Јавно заговарање је друштвени процес чија је сврха постизање друштвених промена (на пример: доношење закона који унапређује положај радника, спречавање продаје националних добара и другог што је у интересу грађана). Оно почиње од мале групе људи који деле забринутост око одређеног проблема (на пример: положај радника у приватним фирмама, продаја електропривреде Србије, продаја Телекома, продаја домова здравља, продаја јавних предузећа за снабдевање водом, итд.)  и спремни су посветити време, своју стручност и расположиве ресурсе да би дошли до жељене промене. Састоји се од низа активности које се предузимају с циљем мењања политика, праксе и ставова.
Дакле, независно од тога да ли желите променити одредбе закона који (не)третирају одређене друштвене проблеме, узети учешћа у стварању урбанистичког и просторног плана за уређење ваше животне околине или променити школски план и програм, јавно заговарање вам може помоћи да остварите своје циљеве.
Јавно заговарање је инструмент да се реализују промене у сфери јавних политика

Планирање и припрема активности заговарања

Следећи елементи представљају битне основе за квалитетно деловање и не морају се користити истовремено или наведеним редоследом јер ће свака ситуација захтевати посебну стратегију.
  • формирање групе људи са којима ћете радити
  • идентифицирање проблема и постављање циљева
  • истраживање поузданих података
  • израда стратегије
  • одређивање доносилаца одлука
  • стварање коалиција
  • рад са медијима
  • прикупљање студија случаја о активностима заговарања.

Comments