01 Лобирање

Једна од техника заговарања за остварење јавног интереса је лобирање.
Лобирање се може описати као уметност убеђивања и представља низ акција којима је циљ извршити утицај на доносиоце одлука одговорних за наведени јавни интерес (Влада Републике Србије, Народна скупштина, општинско/градско веће, градска општинска скупштина, итд.).
Лобирање је писмено и усмено комуницирање и убеђивање људи на одређеним позицијама да своју политичку моћ искористе за одређено деловање.
Ова техника може вам помоћи да одаберете особе које су кључне и неопходне за ваш успех пре него да покушате деловати на све доносиоце одлука и све секторе друштва.
Ово се врши из два разлога: 1. да решимо постојећи проблем,  и 2. да унесемо промене.
Лобирање обично значи контакт са званичним телима као што су државни органи, локалне власти као и представници међународних влада или организација.
Пре него што кренете са процесом заговарања потребно је да имате потребно знање о самом проблему. Такође се морате упознати и са процесом доношења одлука, односно требате знати ко су кључне особе које требате лобирати.
Comments