04. Девет основних питања кампање јавног заговарања

Успешна стратегија јавног заговарања даје одговоре на девет кључних питања:
1. ЦИЉЕВИ : ШТА ЖЕЛИМО ПОСТИЋИ?
2. ЦИЉАНА ПУБЛИКА: ПРЕМА КОМЕ ЈЕ АКЦИЈА УСМЕРЕНА? НА КОГА СЕ ЖЕЛИ ДЕЛОВАТИ?
3. ПОРУКА: КАКВУ ПОРУКУ ПРИМАОЦИ ТРЕБА ДА ЧУЈУ? /ОБЛИКОВАЊЕ УСМЕРЕНЕ ПОРУКЕ/
4. ПРЕНОСИОЦИ ПОРУКЕ: КО ПРЕНОСИ ПОРУКУ? НА КОЈИ НАЧИН .УРУЧИТИ. ПОРУКУ?
5. САРАДЊА: КО НАМ МОЖЕ ПОМОЋИ?
6. ДОСТАВА: КАКО ИХ МОЖЕМО НАТЕРАТИ ДА ТО ЧУЈУ?
7. ОСТАЛА ПУБЛИКА: КО СУ ИНТЕРЕСНИ ПАРТНЕРИ?
8. СПОЉАШЊЕ ОКРУЖЕЊЕ: КОЈЕ СУ МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ УНУТАР КОНТЕКСТА ПРОЦЕСА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА?
9. РАСПОРЕД АКЦИЈЕ: КАД ЋЕ СЕ ШТА РАДИТИ?