04.1. ЦИЉЕВИ : ШТА ЖЕЛИМО ПОСТИЋИ?

1. ЦИЉЕВИ : ШТА ЖЕЛИМО ПОСТИЋИ?
Сваки напор јавног заговарања мора почети с јасно дефинисаним циљевима.
Међу овим циљевима важно је направити разлику који су дугорочни, а који краткорочни, који су садржајни (нпр. промене унутрашње политике), а који процесни (нпр. изградња осећања заједништва међу људима). Ови циљеви се морају адресирати на самом почетку, на начин који може покренути целу стратегију, привући људе и одржати се током времена.
1.а. Шта је проблем? Шта морате сазнати? Како ћете то сазнати?
Критични и први корак је да идентификујете проблем чије решење желите заговарати а то значи да сазнате стварне чињенице о овом питању те да цели проблем анализирате. Овај рад укључује пажљиво истраживање, које, ако је добро одрађено, представља базу за развој остатка стратегије, постаје вредно средство које гарантује ваш кредибилитет и развој даљих алтернативних предлога.
1.б. Који су ваши циљеви?
Сходно вашем разумевању проблема, једнако је важно развити јасне циљеве стратегије (нпр. забранити продају Телекома Србије, Електропривреде Србије, ЈП Водовод, итд.), као и мерљиве краткорочне под-циљеве за постизање оних већих (нпр. осигуравање подршке кључних доносиоца одлука, прибављање прича за јавност, мобилизација подршке јавности кроз демонстрације или кампању писања писама).
Comments