04.7. ОСТАЛА ПУБЛИКА: КО СУ ИНТЕРЕСНИ ПАРТНЕРИ?

7. ОСТАЛА ПУБЛИКА: КО СУ ИНТЕРЕСНИ ПАРТНЕРИ?
а) Ко су могући корисници онога што покушавате постићи?
Да ли би они могли бити активирани при преношењу поруке?
б) Ко су евентуални губитници?
Какви ће бити њихови аргументи?
Који су ваши против-аргументи?
Comments