12. Образац за анализу циљане публике

Тема јавног заступања ____________
Циљана публика _____________________

Оцена циљане публике (1 = лоше . . . 5 = одлично):

Ниво познавања ваше мреже или организације
(Да ли су сарађивали са вама у прошлости и на који начин?)

Ниво знања о теми јавног заговарања
(Да ли је публика добро информисана или јој недостају свеже информације?)

Ниво слагања у вези са темом
(Каква је процена на карти моћи – подржавају, опозиција или неутрални?)

Ниво раније показане подршке
(Да ли је публика активно подржавала вашу позицију у вези са темом?)

Какав би интерес или корист могла имати циљана публика од подршке теми?

Лица која могу извршити утицај на циљану публику:


Comments