Недавне активности на сајту

30. 9. 2012. 10:03 Паланка на вези измењено Почетна
30. 9. 2012. 01:58 Паланка на вези измењено 04.7. ОСТАЛА ПУБЛИКА: КО СУ ИНТЕРЕСНИ ПАРТНЕРИ?
30. 9. 2012. 01:57 Паланка на вези измењено 04.1. ЦИЉЕВИ : ШТА ЖЕЛИМО ПОСТИЋИ?
30. 9. 2012. 01:41 Паланка на вези измењено 08. Различити облици заједничког деловања
30. 9. 2012. 01:41 Паланка на вези измењено 07. Норме унутар коалиције: основна правила за стварање јединства
30. 9. 2012. 01:40 Паланка на вези измењено 06. Динамика односа унутар коалиција
30. 9. 2012. 01:39 Паланка на вези измењено 05.Основе за стварање квалитетне акције јавног заговарања
30. 9. 2012. 01:37 Паланка на вези измењено Почетна
30. 9. 2012. 01:37 Паланка на вези је приложио/ла img-etc-03.png - Почетна
20. 8. 2012. 12:06 Паланка на вези измењено 12. Образац за анализу циљане публике
20. 8. 2012. 12:05 Паланка на вези је направио/ла 12. Образац за анализу циљане публике
20. 8. 2012. 12:04 Паланка на вези измењено 11. Листа за проверу избора задатка јавног заступања
20. 8. 2012. 12:03 Паланка на вези је направио/ла 11. Листа за проверу избора задатка јавног заступања
20. 8. 2012. 12:02 Паланка на вези измењено 10. Надгледање и оцена успешности кампање јавног заговарања
20. 8. 2012. 12:01 Паланка на вези је направио/ла 10. Надгледање и оцена успешности кампање јавног заговарања
20. 8. 2012. 12:00 Паланка на вези измењено 09. Изјава о циљу и постављање задатака
20. 8. 2012. 11:56 Паланка на вези је направио/ла 09. Изјава о циљу и постављање задатака
20. 8. 2012. 11:55 Паланка на вези измењено 08. РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ДЕЛОВАЊА
20. 8. 2012. 11:54 Паланка на вези је направио/ла 08. РАЗЛИЧИТИ ОБЛИЦИ ЗАЈЕДНИЧКОГ ДЕЛОВАЊА
20. 8. 2012. 11:53 Паланка на вези измењено 07. НОРМЕ УНУТАР КОАЛИЦИЈЕ: ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА СТВАРАЊЕ ЈЕДИНСТВА
20. 8. 2012. 11:52 Паланка на вези је направио/ла 07-НОРМЕ УНУТАР КОАЛИЦИЈЕ: ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА СТВАРАЊЕ ЈЕДИНСТВА
20. 8. 2012. 11:51 Паланка на вези измењено 06.ДИНАМИКА ОДНОСА УНУТАР КОАЛИЦИЈА
20. 8. 2012. 11:46 Паланка на вези је направио/ла 06.ДИНАМИКА ОДНОСА УНУТАР КОАЛИЦИЈА
20. 8. 2012. 11:46 Паланка на вези измењено 05. ОСНОВЕ ЗА СТВАРАЊЕ КВАЛИТЕТНЕ АКЦИЈЕ ЈАВНОГ ЗАГОВАРАЊА
20. 8. 2012. 11:35 Паланка на вези је направио/ла 05. ОСНОВЕ ЗА СТВАРАЊЕ КВАЛИТЕТНЕ АКЦИЈЕ ЈАВНОГ ЗАГОВАРАЊА

старије | новије